02155646367 ArmanShahrTehran@Yahoo.com

پخش 300 بسته غذایی در رمضان 1399

بایگانی برچسب برای اهدای بسته غذایی

پخش ۳۰۰ بسته مواد غذایی در رمضان ۱۳۹۹

پخش ۳۰۰ بسته مواد غذایی در رمضان ۱۳۹۹

همکاری آرمان شهر طهران با نهادهای سازمانی و اهدای ۳۰۰ بسته مواد غذایی در جهت محرومیت زدایی اطراف استان تهران