02155646367 ArmanShahrTehran@Yahoo.com

پست های وبلاگ

بایگانی برچسب برای آرمان شهر

تهیه ۱۵۰ بسته افطار برای سربازان

تهیه ۱۵۰ بسته افطار برای سربازان

تهيه ۱۵۰ بسته افطار براى سربازان يكى از پادگان هاى استان تهران در مراسم آخرين شب جمعه ماه مبارك رمضان