ما به ۲۳پروژه برای ۳ هزار نفر در سراسر استان تهران خدمت دادیم

ما در یک ماموریت برای محرومیت زدایی و عمران و آبادی برای نسل جدید هستیم. به تیم بپیوندید.

در کار خیر شریک باشید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انجمن آرمان شهر طهران با ما تماس بگیرید. با شماره ۰۲۱۵۵۶۴۶۳۶۷تماس بگیرید.