چگونه در سایت کمک مالی کنید؟

ابتدا از نیت خیر شما بسیار سپاسگزاریم، برای کمک مالی به رویدادها و فعالیت های بشردوستانه و خیرخواهانه انجمن شما می توانید از فرم کمک مالی در نوار فهرست بالایی سایت استفاده نمائید که امکان پرداخت آنلاین وجود دارد.

آدرس دفتر مرکزی شما کجاست؟

دفتر مرکزی فعالیت ما در استان تهران، شهر تهران، خیابان کارگرجنوبی، کوچه فردوسی