نشست با معاون محترم وزارت

نشست با معاون محترم وزارت

نشست هم اندیشی با جوانان منتخب استان تهران به نمایندگی از انجمن آرمان شهر طهران با حضور معاون محترم وزارت و مدیرکل استان و معاونان و مدیران ارشد استان – مرداد ماه ۱۳۹۸
مبارزه با کرونا (در کنار کادر درمانی)

مبارزه با کرونا (در کنار کادر درمانی)

ارسال بسته های بهداشتی برای کمک به کادر درمانی. در کنار کادر درمانی و پشتیبان خط مقدم مبارزه با کرونا
شروع به کار انجمن

شروع به کار انجمن

آغاز به کار رسمی فعالیت انجمن آرمان شهر طهران با حضور نماینده دولت- اسفند ماه ۱۳۹۷