انجمن ما ۲ سال است که فعالیت می کند و ما به دنبال تحقق آرمان حقیقی هستیم.

۰M کمک
۰ اعضا
۰ کودکان حمایت شده
۰ شهرستان

همگی برای گسترش مهربانی مسئولیم و خوشحالیم

انجمن آرمان شهر طهران با شماره مجوز ۱۳۹۸۰۷۱۱۲۷۲۷۰ از دولت، با هدف عمران، آبادی و محرومیت زدایی در سطح استان تهران با مجوز رسمی دولت پا به عرصه ظهور نمود. در این مسیر با توجه به کمبودهای استان تهران فعالیت خود را در عرصه های گوناگون گسترش داد. از این رو، انجمن آرمان شهر طهران در جهت تحقق مسئولیت اجتماعی خود آماده همکاری با سایر نهادهای مدنی و اجتماعی می باشد. شما هم می توانید در این مسیر همراه ما شوید.