ماه: فروردین 1399

کمپین بهسازی مساجد استان تهران

کمپین بهسازی مساجد استان تهران

کمپین کمک به بهسازی مساجد استان تهران با مدیریت و اجرای انجمن آرمان شهر طهران در نظر دارد که مساجد سطح استان تهران را که از نظر کالبدی و تجهیزاتی و غیره دارای کمبود و…
نشست با معاون محترم وزارت

نشست با معاون محترم وزارت

نشست هم اندیشی با جوانان منتخب استان تهران به نمایندگی از انجمن آرمان شهر طهران با حضور معاون محترم وزارت و مدیرکل استان و معاونان و مدیران ارشد استان – مرداد ماه ۱۳۹۸
مبارزه با کرونا (در کنار کادر درمانی)

مبارزه با کرونا (در کنار کادر درمانی)

ارسال بسته های بهداشتی برای کمک به کادر درمانی. در کنار کادر درمانی و پشتیبان خط مقدم مبارزه با کرونا
شروع به کار انجمن

شروع به کار انجمن

آغاز به کار رسمی فعالیت انجمن آرمان شهر طهران با حضور نماینده دولت- اسفند ماه ۱۳۹۷