جزئیات رویداد

ساخت درمانگاه در منطقه محروم استان تهران برای خانوارهای ساکن و فعال در محدوده

ساخت درمانگاه در منطقه محروم استان تهران برای خانوارهای ساکن و فعال در محدوده

  • ساخت درمانگاه عمومی

ماموریت رویداد

ساخت و تجهیز درمانگاه عمومی

چشم انداز رویداد

ارتقاؤ سطح سلامت و بهداشت عمومی

۰-۱۲۴۰ فروردین
اجرای طرح ساخت درمانگاه
  • سازمان دهی شده توسط: انجمن آرمان شهر طهران
  • محل: محدوده استان تهران
  • تلفن: 02155646367
  • ایمیل: armanshahrtehran@yahoo.com

حامی رویداد

  • اجرای طرح ساخت درمانگاه
  • اجرای طرح ساخت درمانگاه