جزئیات رویداد

ساخت درمانگاه در منطقه محروم استان تهران برای خانوارهای ساکن و فعال در محدوده

ساخت درمانگاه در منطقه محروم استان تهران برای خانوارهای ساکن و فعال در محدوده

 • ساخت درمانگاه عمومی

  ماموریت رویداد

  ساخت و تجهیز درمانگاه عمومی

  چشم انداز رویداد

  ارتقاؤ سطح سلامت و بهداشت عمومی

  ۰-۱۱۹۶ فروردین
  اجرای طرح ساخت درمانگاه
  • سازمان دهی شده توسط: انجمن آرمان شهر طهران
  • محل: محدوده استان تهران
  • تلفن: 02155646367
  • ایمیل: armanshahrtehran@yahoo.com

  حامی رویداد

  • اجرای طرح ساخت درمانگاه
  • اجرای طرح ساخت درمانگاه