بایگانی دسته بندی برای داوطلب

پویش کتاب از ما، مطالعه از شما (با همکاری انتشارات شهرسازی)

پویش کتاب از ما، مطالعه از شما (با همکاری انتشارات شهرسازی)

تهیه ۱۵۰ بسته افطار برای سربازان

تهیه ۱۵۰ بسته افطار برای سربازان

تهيه ۱۵۰ بسته افطار براى سربازان يكى از پادگان هاى استان تهران در مراسم آخرين شب جمعه ماه مبارك رمضان
شروع به کار انجمن

شروع به کار انجمن

آغاز به کار رسمی فعالیت انجمن آرمان شهر طهران با حضور نماینده دولت- اسفند ماه ۱۳۹۷